Contoh Marquee dari bawah ke atas

Kamis, 06 April 2017

SHOLAT SUNAH RAJAB

SHALAT SUNAH RAJAB

 

Termasuk shalat sunat yang disunatkan berjama'ah ialah shalat sunat Rajab. Bagi kita sebagai umat Islam sungguh merupakan rahmat yang tidak ternilai, karena shalat sunat Rajab ini adalah shalat yang meningkatkan amaliah ubudiah dan pengangkatan Allah kepada Nabi Muhammmad SAW. serta umatnya yang bisa mengikuti segala jejak langkahnya.

Peristiwa Isra Mi'raj dalam bulan Rajab, bagi setiap muslim adalah suatu hal yang patut dijadikan pola peningkatan pelaksanaan pengamalan dan pemikiran untuk mencapai cita-cita bahagia dunia dan akhirat. Baik dengan pengamalan shalat-shalat sunatnya, Puasa sunatnya, maupun peningkatan amal shalehnya.

Keistimewaanya Shalat Sunat Rajab :
 1. Puasa satu hari pada bulan rajab pahalanya sama dengan puasa satu bulan diluar bulan rajab, kecuali bulan ramadhan (Alhadits)
 2. Do'a orang yang berpuasa tidak di tolak (H.R. Tirmizi)
 3. Bulan Rajab lebih mulia dari pada seluruh makhluk, kecuali Nabi Muhammad SAW
 4. Sabda Nabi Saw Kepada Syeikh Salman : " Barang Siapa umat kami shalat sunat Rajab, diselamatkan Allah dari Siksa neraka dan diwajibkan masuk syurga:. keterangannya adalah sebagai berikut : 
Mengenai shalat yang kewarid bulan Rajab Nabi SAW bersabda :
Sesunngguhnya sebagai amalan-amalan bulan Rajab, Ya Salman, bagi para mu'min laki-laki dan perempuan shalatlah dalam bulan ini (Rajab) 30 Rakaat. Bacaan setiap rakaat ba'da fatihah Qulhuawallahu ahad 3 kali dan Qulya ayyuhal-kafirun 3 kali. (diriwayatkan Syeikh Salman dari Kitab Ghuniyyatu Thalibin).

Waktunya :
Antara Magrib dan Isya

Banyaknya :
 1. Tanggal 1 Rajab 10 Rakaat
 2. Tanggal 15 Rajab 10 Rakaat
 3. Tanggal 30 Rajab 10 Rakaat
 4. Pada malam Jumat pertama dalam bulan Rajab 12 Rakaat.
Niatnya :
Tata Caranya :
 • Shalat Sunat pada tanggal 1 Rajab 10 Rakaat :
Bacaan yang dibaca setiap rakaat ba'da fatihah :
Qulhuawallahu ahad 3 kali dan Qulya ayyuhal-kafirun 3 kali
Ba'da Salam membaca do'a sebagai berikut :
 • Shalat Sunat pada Tanggal 15 Rajab 10 Rakaat
Bacaan yang dibaca tiap rakaat ba'da fatihah :
Qulhuawallahu ahad 3 kali dan Qulya ayyuhal-kafirun 3 kali
Ba'da Salam membaca do'a sebagai berikut :

 • Shalat Sunat pada tanggal 30 Rajab 10 Rakaat
Bacaan yang dibaca tiap rakaat ba'da fatihah :
Qulhuawallahu ahad 3 kali dan Qulya ayyuhal-kafirun 3 kali
Ba'da Salam membaca do'a sebagai berikut : 
 • Shlat Sunat Rajab pada malam Jum'at pertama bulan Rajab banyaknya 12 rakaat;
Bacaan yang dibaca tiap rakaat ba'da fatihah : Inna anzalnaahu 3 kali dan Qulhuwallahu ahad 12 kali.
Setelah selesai sholat 12 rakaat banyaknya (dua-dua rakaat), kemudian membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 70 Kali dalam duduk santai, seperti duduk tasyhud awal.
Ba'da shalawat terus sujud sambil membaca :
Bangkit dari sujud, duduk lagi, bacalah :
70 Kali

Kemudian sujud lagi sambil membaca :
Subbuhun Quddusun (70 Kali, seperti pada sujud pertama) kemudian mohon ampun kepada Allah atas segala dosa, memohon ditetapkan Iman Islam, dan memohon apa yang dikehendaki untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Curahkanlah pada waktu sujud. Karena sujud merupakan manifestasi dari pernyataan dan sikap tunduk, merendah dan bakti kepada Allah SWT.

Pujian bulan rajab :
Tanggal 1 s/d 10 

Tanggal 11 s/d 20


Tanggal 21 s/d 30

Sumber : Himpunan Shalat Sunah Lengkap H.M.A. Sodikin Fakih